Публічний договір оферти

про надання фізкультурно оздоровчих послуг

на базі фітнес-клубу «Grand Sport»

м. Київ                                                                                                                                                         від 25.02.2020

Затверджено особисто

фізична особа-підприємець «Абрам Оксана Ігорівна»

 1. ВИЗНАЧЕНЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічний договір (далі – Договір) — договір про надання Комплексу послуг, який включає  в себе надання фізкультурно-оздоровчих послуг та користування матеріально-технічною базою Фітнес — Клубу «Grand Sport» (далі – Клуб), який встановлює однакові для всіх умови надання послуг, укладений між Виконавцем та Замовником (далі – Сторони)  на умовах вказаних у Публічній пропозиції.

1.2. Публічна пропозиція — пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір, що містяться в публічній оферті та розміщений на інформаційному стенді, офіційному сайті Фітнес — клубу «Grand Sport».

1.3. Акцепт — надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою шляхом придбання фізичною особою Абонементу на право користування матеріально-технічною базою Виконавця та надання фізкультурно-оздоровчих послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.4. Фітнес — клуб «Grand Sport» — (далі — Клуб) — нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Київ вул. Раїси Окіпної 4Б , обладнане спортивними залами, тренажерами, іншим спортивним обладнанням та іншим майном, у т.ч. загального користування.

1.5. Виконавець — фізична особа-підприємець «Абрам Оксана Ігорівна», яка діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.6. Працівники Виконавця  (персонал Клубу, адміністрація Клубу) – фізичні особи, що перебувають з Виконавцем у трудових відносинах, або представляють його інтереси відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Замовник (далі — Клієнт) — це особи , які отримали Клубну картку (придбали Абонемент), ознайомились з даним Договором, Правилами клубу (Додаток №1), та погодились їх виконувати,  надали згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

1.8. Комплекс послуг – послуги, які включають в себе надання фізкультурно-оздоровчих послуг та користування матеріально-технічною базою.

1.9. Фізкультурно-оздоровчі послуги (далі — Послуги) — організація  та проведення  спортивних  занять  самостійно та з фітнес-тренерами Клубу «Grand Sport».

1.10. Матеріально-технічна база – окремі частини приміщення в яких розташовано Клуб (окрім службових), прилеглі території, обладнання спортивних залів, тренажери, інше спортивне знаряддя, обладнання майданчиків для фізкультурних вправ і спорту та інше майно Виконавця, у т.ч. загального користування.

1.11. Послуга – надання у користування Клієнтам матеріально-технічної бази Виконавця, для можливості заняття останніми фізичною культурою та спортом, а також організація персональних та спліт тренувань з фітнес-тренерами Клубу «Grand Sport»

1.12. Клубна картка – це іменна пластикова картка, яка надається Замовникові (Клієнту) на підставі укладеного з Виконавцем Договору про надання фізкультурно-оздоровчих послуг, користування матеріально-технічною базою Фітнес — клубу «Grand Sport» та ідентифікує особу Замовника для проходу на територію Фітнес — клубу «Grand Sport» з метою споживання обумовлених послуг. Клубна картка є єдиною підставою для пропуску Замовника до Клубу. Клубна картка є власністю Клубу і Замовник зобов’язаний дбайливо ставитися до неї.

1.13. Додаткові послуги – це послуги, які не враховані в комплексі послуг Фітнес — клубу «Grand Sport» та надаються за окремо встановленими правилами та окрему оплату. Це фітнес-бар, персональні та спліт тренування з фітнес-тренерами та повторне виготовлення втраченої клубної карти та ін.

1.14. Абонемент – можливість отримання Послуги протягом визначеного терміну або лімітованої кількості відвідувань. Наявність абонементу перед початком тренування є обов’язковою. Якщо у Відвідувача відсутній абонемент або закінчився термін дії абонементу Адміністрація Клубу має право не дозволити вхід в Клуб. Абонемент є індивідуальним і передачі іншим особам не підлягає. Оплата вартості абонемента відбувається перед першим заняттям.

1.15. Тренер, персональний тренер, інструктор — (далі — Тренер) — фізична особа, працівник фітнес-клубу «Grand Sport» , спеціаліст у визначеному виді спорту, який керує тренуваннями Клієнта, розробляє індивідуальні програми для заняття з Клієнтом, надає консультації з  питань фізичної культури і спорту та здорового способу життя.

1.16. Прайс-лист — письмовий документ Клубу, який містить у собі перелік та вартість відповідних послуг, види та вартість абонементів, а також розмір фінансових (штрафних) санкцій, які діють у Клубі та можуть бути застосовані до порушника даного Договору, Правил клубу та інших Правил (Інструкцій) що діють у Клубі.

1.17. Офіційний Сайт — сайт Фітнес-клубу «Grand Sport» в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://www.grandsport.com.ua

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний Договір відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України є офіційною публічною офертою Фізичної особи-підприємця  щодо можливості користування матеріально-технічною базою, яка перебуває у власності (орендована) Виконавцем та надання фізкультурно-оздоровчих послуг адресованою фізичним особам, для можливості заняття останніми фізичною культурою та різними видами спорту та укласти Договір про надання Комплексу послуг, який включає  в себе надання фізкультурно-оздоровчих послуг та користування матеріально-технічною базою базою Фітнес — клубу «Grand Sport» на викладених нижче умовах. Далі по тексту Договору Виконавець та Замовник разом називаються Сторони, а кожен окремо – Сторона.

2.2. У Клубі діють Правила клубу (далі — Правила), які визначені у Додатку №1 до даного Договору і виконання яких є обов’язковим для сторін.

2.3. Всі умови Договору, викладені в Публічній пропозиції (оферті), є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування послугами Фітнес-клубу «Grand Sport» кожен Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору надання фізкультурно-оздоровчих послуг, Правилами клубу, Правилами техніки безпеки,  що розміщені (оприлюднені) на Офіційному сайті Виконавця та на інформаційному стенді Клубу. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

2.4. Договір про надання послуг, передбачає Комплекс послуг, який включає  в себе надання фізкультурно-оздоровчих послуг та користування матеріально-технічною базою Фітнес — клубу «Grand Sport» укладається шляхом надання згоди Замовником на приєднання до запропонованого Договору, шляхом акцептування (прийняття) всіх істотних умов Договору вказаними реквізитами сторін, згідно чинних документів та підписів обох Сторін. Договір про надання послуг складається у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

2.5. Виконавець самостійно відповідно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору, Правила Клубу, прайс-лист, Правила техніки безпеки та інші правила, які стосуються перебування у Клубі з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу.

2.6. В цілях безпеки Клієнтів Фітнес-клубу «Grand Sport», в Клубі здійснюється відеоспостереження. Змовник надає згоду на здійснення відеоспостереження в Фітнес-клубі «Grand Sport»

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За цим договором Виконавець надає Замовникові можливість користування Комплексом послуг, який включає в себе надання фізкультурно-оздоровчих послуг та користування матеріально-технічною базою Фітнес — клубу «Grand Sport»у порядку та на умовах передбачених цим Договором та додатками до нього, а Замовник зобов’язується сплатити Виконавцеві кошти за користування Комплексом послуг Клубу у відповідності з прайс-листом Виконавця, дотримуватись вимог Договору та усіх додатків до нього. Усі додатки до Договору (Правила клубу,) є невід’ємною його частиною та мають рівну з даним Договором юридичну силу.

 1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ

4.1. Договір укладається шляхом прийняття фізичною особою пропозиції Виконавця укласти Договір на умовах викладених у Публічній пропозиції, текст якої розміщено на інформаційному стенді (куточку споживача) Клубу та на офіційному сайті Клубу.

4.2. Фізична особа, яка приймає пропозицію Виконавця укласти Договір підтверджує, що вона до укладення цього Договору ознайомилась з умовами Публічної пропозиції, Правилами клубу, прайс-листом Виконавця, Правилами техніки безпеки і свідомо без жодного примусу уклала цей Договір.

4.3. Моментом укладення Договору вважається придбання фізичною особою Абонементу на право користування Комплексом послуг, який включає  в себе надання фізкультурно-оздоровчих послуг та користування матеріально-технічною базою Фітнес — клубу «Grand Sport» і отримання зареєстрованої клубної картки та підписанням анкети-приєднання. З цього моменту фізична особа є стороною Договору, яка іменується Замовник.

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГИ

5.1.Вартість послуг за даним Договором визначається прайс-листом Клубу.

5.2.Розрахунки за Договором проводяться в національній валюті, у готівковій або безготівковій формі у вигляді 100% передоплати.

5.3.Доступ в Клуб можливий лише при наявності Клубної картки. При кожному відвідуванні Клубу Замовником з метою отримання Послуг, проводиться обов’язкове сканування Клубної картки адміністрацією Виконавця.

5.4.Клубна картка є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами.

5.5.Отримана Замовником Клубна картка не переходить у його власність. Вартість виготовлення першої отриманої Замовником Клубної картки входить у вартість Послуг за даним Договором. Додаткове виготовлення втраченої Замовником Клубної картки вважається наданням додаткових послуг та сплачується ним додатково, згідно з прайс-листом Виконавця.

5.6.У разі закінчення строку дії абонементу, який передбачено діючим прайс-листом, вважається, що Послуги Замовником спожиті, а Виконавець вважається таким, що надав Послуги належним чином та у повному обсязі.

5.7.Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця заздалегідь (не менше 2-х днів) повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційному стенді Клубу, окрім випадків, які не залежать від волі Виконавця.

5.8. Вартість та строк дії абонементу визначається відповідно до суми грошових коштів яка буда внесена замовником відповідно прайс-листа.

5.9.Усі додаткові послуги сплачуються Замовником згідно прайс-листа Клубу.

5.10. Виконавець залишає за собою право не повертати грошові кошти у випадках якщо:

- Замовник не використовував свій абонемент по будь-яким причинам.

- Замовник здійснив сплату та  пропустив персональне тренування з будь-яких причин.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1.Виконавець зобов`язаний:

— оформити та надати Замовникові Клубну картку;

— надавати Замовникові можливість користуватись майном Клубу у порядку передбаченому даним Договором та Правилами;

— утримувати Клуб в належному санітарно-гігієнічному стані;

— забезпечити належне функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень призначених для користування Замовником;

— надаючи фізкультурно-оздоровчі послуги, Виконавець забезпечує Замовника кваліфікованим та професійним персоналом, у межах і у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України.

6.2 Виконавець має право:

— вимагати від Замовника сплати вартості послуг відповідно до обраного абонементу згідно прайс-листа Виконавця, а також вартості додаткових послуг;

— вимагати від Замовника дотримання усіх вимог даного Договору та Правил;

— зробити зауваження Замовнику у разі порушення ним Договору та Правил, вказати на підстави такого порушення і скласти Акт про порушення Замовником Договору, або Акт про факт нанесення шкоди майну, згідно з якими Клуб має право вимагати сплачення штрафу;

— не допускати Замовника до приміщень Клубу якщо зовнішній вигляд Замовника дає працівникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння

— не допускати Замовника до приміщень Клубу, якщо він не має спортивного одягу і змінного взуття;

— на власний розсуд припинити надання Послуг Замовникові з підстав порушення останнім умов даного Договору та додатків до нього, — кошти за не використані Послуги Замовнику не повертаються;

— змінювати діючий розклад занять в односторонньому порядку, додавати або видаляти заняття з оповіщенням про це шляхом телефонних дзвінків за 2 години до початку заняття Замовнику;

— без попереднього сповіщення встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, змінювати прайс-лист;

— здійснювати відео спостереження у спортивних залах Клубу та прилеглих територіях, (крім роздягальні, туалету, душової), а також відео фіксацію усіх дій Персоналу та відвідувачів Клубу, без окремої згоди останніх). Використовувати результати відео фіксації відповідно до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях).

— інші права передбачені цим Договором та законодавством України.

Виконавець не несе відповідальності за не настання результату, очікуваного Замовником від занять в Клубі

6.3. Замовник зобов’язується:

— завчасно та у повному обсязі оплатити вартість Послуг за даним Договором (у т.ч. додаткових), які передбачені прайс-листом Виконавця;

— повідомити співробітникам Виконавця достовірну інформацію щодо анкетних та контактних даних (ПІБ, № телефону, вік, тощо), а також інформацію про можливі протипоказання (стан здоров’я та ін.) щодо отримання Послуг;

— про наявність будь-яких хронічних захворювань обов’язково повідомити персонального тренера;

— нести персональну відповідальність за своє здоров’я;

— під час хвороби в стані загострення не відвідувати Клуб та не користуватись додатковими послугами

( масаж);

— відвідувати Клуб лише при пред’явленні Клубної картки, а у разі її втрати відновити за додаткову плату, згідно діючого прайс-листа;

— не передавати Клубну картку іншим особам для її використання в Клубі;

— самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;

— дотримуватись загальних норм поведінки, відноситись з повагою до інших Замовників, обслуговуючого персоналу, тренерів та адміністрації Клубу, дотримуватись правил етикету;

— дотримуватись правил загальної і особистої гігієни;

— відвідувати Клуб виключно в спортивному одязі та змінному взутті;

— нести відповідальність, матеріальну та/або нематеріальну за шкоду нанесену майну Виконавця, або майну третіх осіб, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу;

— дотримуватись умов даного Договору,  додатків до нього, загальноприйнятих правил етики, культури спілкування та норм чинного законодавства України.

6.4 Замовник має право:

— отримувати послуги у порядку та на умовах передбачених даним Договором, Правилами клубу та видом абонементу згідно прайс-листа Клубу, який обрав Замовник;

— користуватись додатковими послугами, згідно прайс-листа Клубу;

— вимагати від Виконавця виконувати його обов’язки за даним Договором;

— отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Клубу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною.

 1. ОБСТАВИНИ ФОРС-МАЖОРУ

7.1. Сторона звільняється від визначеної даним Договором та чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин форс-мажору, визначених у даному Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному даним Договором порядку.

7.1.1. Під обставинами форс-мажору у даному Договорі розуміються випадок, непереборна сила, обставини, які не залежать від волі сторін, як підстави для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

7.1.2. Під непереборною силою у даному Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись)  стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.

7.1.3. Під випадком у даному Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов’язані із ними причинним зв’язком, які виникають без вини (умислу чи необережності) Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

7.2. Сторона, що має намір послатися на обставини форс-мажору, зобов’язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв’язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність обставин форс-мажору та їх вплив на виконання даного Договору.

7.3. Якщо обставини форс-мажору та їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню даного Договору, то виконання даного Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

7.4. Якщо у зв’язку із обставинами форс-мажору та їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то даний Договір вважається припиненим з моменту виникнення зазначених обставин та їх наслідків, за яких є неможливим виконання даного Договору.

7.5. Якщо у зв’язку із обставинами форс-мажору та їх наслідками виконання даного Договору є тимчасово неможливим і така ситуація, за якої є неможливим виконання, наявна протягом 2-х місяців і не виявляє ознак припинення, то даний Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв’язку письмової заяви про це іншій Стороні.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Строк дії Договору збігається зі строком дії придбаного Замовником абонемента згідно прайс-листа Виконавця. Абонемент на місяць діє протягом терміну, що дорівнює кількості днів місяця поточного року в якому його було придбано.

8.2. Договір вважається пролонгованим у випадку придбання Замовником абонемента на наступний строк пропорційно сплаченій виконавцю сумі відповідно прайс листа.  Кількість пролонгувань необмежена.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням даного договору чи пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їх представниками. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку, визначеному чинним законодавством України;

9.2. Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце при отриманні Замовником Послуг, у т.ч. пов’язані зі станом здоров’я,  якщо такі стались не з вини Виконавця.

9.3. Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками.

9.4. Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-які пошкодження, псування, забруднення майна (особистих речей, елементів одягу, власного спортивного спорядження, тощо) Замовника, за збереження цінних речей (гроші, годинники, телефони, прикраси тощо) загублені або залишені в шафці Клубу чи інших місцях загального користування.

9.5. У разі заподіяння Замовником збитків або псування майна Клубу, такий збиток підлягає відшкодуванню Замовником протягом 2 (двох) календарних днів.

9.6. Замовник несе відповідальність за передання особистої клубної картки третім особам та за невчасне повідомлення адміністрації про втрату клубної карти, якщо нею скористались треті особи. В такому разі Виконавець має право не надавати послуги Замовнику та не повертати суму сплачену за придбаний абонемент.

 1. КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до чинних Правил клубу. Нові Правила замінюють попередні, про що Адміністрація Клубу інформує Членів Клубу за 3 (Три) дні до вступу їх у дію, шляхом розміщення на рецепції.

10.2. При перериванні Членства, у разі порушення цих Правил, оплата за невикористаний час не повертається.

10.3. Адміністрація Клубу має право в односторонньому порядку вносити доповнення до комплексу послуг, які входять у Клубні Карти.

10.4. Клієнт погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються під час реєстрації Клубної картки, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Клієнта щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання в рамках чинного законодавства України.

 • Сторони зобов’язуються належним чином виконувати вимоги Закону України «Про захист персональних даних», зокрема, зобов’язуються здійснити всі необхідні організаційні та технічні заходи для належного захисту отриманих отриманих від іншої Сторони персональних даних представників.

10.6. Даний Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

10.7. Усі додатки до Договору є невід’ємною його частиною та мають рівну з даним Договором юридичну силу.

10.8. Питання не урегульовані даним Договором регулюються чинним законодавством України.

 

 1. ДОДАТКИ

11.1. Невід’ємною частиною даного Договору є нижченаведені додатки:

— Додаток № 1 «Правила Фітнес — клубу»;

— Додаток № 2 «Правила техніки безпеки Фітнес — клубу ;

Додаток № 1

до Публічного Договору

про надання фізкультурно-оздоровчих послуг,

користування матеріально-технічною базою

ФІТНЕС — КЛУБУ «Grand Sport»

ПРАВИЛА ФІТНЕС — КЛУБУ «Grand Sport»

ПРАВИЛА ФІТНЕС — КЛУБУ «Grand Sport» — це комплекс норм і умов, що встановлюють права і обов’язки будь-яких осіб, які перебувають на території Клубу.

Ці Правила відвідування Клубу обов’язкові для виконання всіма Клієнтами Клубу. Ці Правила не є вичерпними, так як Клуб має право їх доповнювати та змінювати (в тому числі шляхом викладення в новій редакції) в будь-який час в односторонньому порядку. Про зміни Правил Клубу Члени Клубу повідомляються через повідомлення, що розміщується на рецепції Клубу, в мобільному додатку.

Клуб не несе відповідальності за незнання Клієнтами Клубу будь-яких положень з цих Правил. Незнання будь-яких положень даних Правил не звільняє від відповідальності їх дотримуватися в повній мірі. Дані правила наявні на рецепції Клубу для можливості вільного ознайомленні з ними.

Мета Правил Клубу — встановлення чітких, довірчих відносин між Клубом і Клієнтами Клубу, створення безпечних і максимально комфортних умов для надання Комплексу послуг Клубом.

 1. ПРИНЦИПИ РОБОТИ КЛУБУ.

Основні поняття даних Правил

Абонемент —  можливість отримання Послуги протягом визначеного терміну або лімітованої кількості відвідувань. Наявність абонементу перед початком тренування є обов’язковою. Якщо у Відвідувача відсутній абонемент або закінчився термін дії абонементу Адміністрація Клубу має право не дозволити вхід в Клуб. Абонемент є індивідуальним і передачі іншим особам не підлягає. Оплата вартості абонемента відбувається перед першим заняттям.

«Період дії абонемента» — термін відвідування Клієнтом Клубу — обчислюється від дати активації Абонемента і протягом періоду часу встановленого прайсом.

«Заморожування Клубної Карти» —  можливість за період дії Договору, призупинити термін дії Клубної Карти на певний період часу, згідно з умовами Клубної Картки.

«Додаткові послуги» — послуги, не включені у вартість Абонементу та надаються на території Клубу за окрему плату відповідно до встановленого прайс-листа на додаткові послуги Клубу.

 «Персональне тренування» — заняття з персональним тренером за індивідуальною програмою протягом 60 хв. Проводиться після повної оплати, згідно встановленого прайс-листа Клубу.

«Спліт-тренування» — заняття з персональним тренером двох і більше Клієнтів Клубу за індивідуальною програмою протягом 60 хв. Проводиться після повної оплати, згідно встановленого прайс-листа Клубу.

 • Режим роботи Клубу.
  • Клуб відкритий для відвідування з 07:00 до 23:00 (понеділок — п’ятниця), з 09:00 до 21:00 (субота) та з 10:00 до 20:00 (неділя) протягом усього року з урахуванням технічних перерв, крім державних та релігійних свят.
  • Тренувальні зони закінчують роботу за 15 хвилин до закриття Клубу.
 • Правила придбання і користування Абонементом.
  • Для оформлення Абонементу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
  • Клієнти Клубу зобов’язані пройти відповідну процедуру реєстрації: фотографування, анкетування, ознайомлення з відповідними документами та оформлення пластикового Абонемента.
  • Оплата Абонемента може проводитися, як за готівковим так і за безготівковим розрахунком в гривнях, згідно діючих тарифів і тільки на рецепції Клубу.
  • Абонемент є персональним і не підлягає передачі іншій особі.
  • Абонемент є пропуском в Клуб, пред’являється адміністратору рецепції. В обмін на абонемент адміністратор видає ключі від шафи. При втраті або відсутності Абонемента для відвідування Клубу пред’являється документ, що засвідчує особу (паспорт, посвідчення водія). При втраті, Абонемент повинен бути відновлений за письмовою заявою Клієнта.
  • Активація Абонементів здійснюється першого безкоштовного відвідування Клубу з другого фактичного візиту.
  • При разовому відвідування також відбувається процедура реєстрації, але Клубна картка для такого Клієнта не видається. Оплата разового відвідування проходить перед початком тренування. Реєстрація відбувається з обов’язковим пред’явленням паспорта/водійського посвідчення.
  • В разі настання вагітності, вартість сплачених послуг не повертається.

1.2.12. Після закінчення терміну дії Абонемента, обов’язки Клубу в частині надання Комплексу послуг вважаються виконаними, послуги вважаються наданими.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТІВ КЛУБУ.
  • Права Клієнта:
   • Отримувати необхідну і достовірну інформацію про роботу Клубу та послуги, які йому надаються.
   • Вимагати надання якісних послуг.
   • Направляти до Клубу свої пропозиції та рекомендації по кожному виду Послуг.
   • У виняткових випадках змінити вид Клубної Картки шляхом доплати до картки згідно прайс-листа, один раз протягом терміну Договору і не пізніше ніж за 10 до закінчення її дії.
  • Обов’язки Клієнта:
   • Клієнти Клубу зобов’язані дотримуватися і підтримувати громадський порядок і загальноприйняті норми поведінки, поводитися шанобливо по відношенню до інших відвідувачів, обслуговуючому персоналу, не допускати дій, що створюють небезпеку для оточуючих.
   • Перебувати на території Клубу з вираженим запахом парфумів заборонено.
   • Заборонено тренуватися з голим торсом та видавати гучні звуки.
   • Заборонено вживати і розповсюджувати в Клубі алкогольні напої, медикаменти, наркотичні, токсичні засоби, а також курити на території Клубу.
   • Заборонено перебувати на території Клубу у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння;
   • Перебувати на території Клубу зі зброєю заборонено. Забороняється приносити в Клуб легкозаймисті, вибухові речовини і боєприпаси.
   • В приміщеннях Клубу необхідно використовувати змінне спортивне взуття, для проходу до тренажерного залу у вуличному взутті необхідно використовувати надані Клубом бахіли.
   • Клієнти Клубу зобов’язані самостійно і відповідально контролювати своє власне здоров’я. За наявності гострих інфекційних та/або шкірних захворювань, а також при загостренні хронічних захворювань, слід утриматися від відвідування Клубу.
   • Для зберігання особистих речей необхідно використовувати спеціально обладнані шафи в роздягальнях. Рекомендується уважно ставитись до особистих речей, не залишати їх без нагляду, не довіряти їх іншим особам. За загублені та/або залишені без нагляду речі Клуб відповідальності не несе. Після закінчення тренування шафа в роздягальні Клієнтом звільняється.
   • Йдучи з Клубу, Клієнт повинен здати адміністратору рецепції ключ від шафи в роздягальні, а також будь-які інші предмети, орендовані ним на час даного відвідування Клубу. У разі втрати (поломки) Клубної Картки, ключа, замка від шафи, майна Клубу, Член Клубу зобов’язаний відшкодувати вартість втраченого (зламаного), згідно встановленого прайс-листа Клубу
   • Кіно-, відео- та фотозйомка у Клубі без спеціальної домовленості з адміністрацією Клубу заборонена.
   • Не дозволяється самостійно вмикати і вимикати звукову, теле-, відеотехніку, комп’ютерну техніку Клубу, використовувати розетки для підключення електричних пристроїв, регулювати будь-яке інженерно-технічне обладнання.
   • Заборонено входити на територію службових та інших технічних приміщень без спеціального дозволу адміністрації Клубу.
   • Клієнти Клубу зобов’язані дотримуватися правил особистої гігієни, використовувати рушники на заняттях, не використовувати різкі запахи, парфуми.
   • Переодягатися допускається тільки в приміщеннях роздягалень.
   • У роздягальнях забороняється сушити і розвішувати білизну та рушники.
   • Щоб уникнути незручності Клієнтам Клубу, які відвідують душові, а також попередити засмічення каналізаційних мереж, користуватися предметами для гоління в душових суворо заборонено.
   • Забороняється перебування дітей протилежної статі віком старше 3 (трьох) років у жіночій, чоловічій роздягальнях.
   • Забороняється самостійнне тренуання без персонального тренера особам вікрм молодшим за 16 років.
   • Забороняється приносити і вживати свої продукти харчування на території Клубу. Клієнт клубу може скористатися фітнес-баром.
   • Клієнти Клубу користуються послугами тільки інструкторів (тренерів) Фітнес — клубу «Grand Sport»Проведення персональних тренувань Клієнтами або гостями Клубу заборонено. При порушенні, адміністрація Клубу залишає за собою право відсторонення від тренування і виключення порушника з числа Клієнтів Клубу без відшкодування кошт за не використаний абонемент.
   • Заборонено виносити майно Клубу за його межі.
   • Дії інтимного характеру в приміщеннях Клубу заборонені.
   • Заборонено самовільно розміщувати на території Клубу оголошення, рекламні матеріали, проводити опитування.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛУБУ.
  • Права Клубу:
   • При проведенні профілактичних і ремонтних робіт обмежити або припинити доступ відвідувачів в задіяні зони.
   • Змінювати режим роботи клубу в цілому або окремих його залів і приміщень у зв’язку з проведенням у Клубі спортивних заходів, за умови розміщення інформації на рецепції Клубу не менше ніж за 7 (сім) днів до дати початку заходу.
   • В односторонньому порядку розірвати Договір, у разі порушення Клієнтом Клубу діючих Правил або умов Договору, та/або обмежити доступ до Клубу на розсуд адміністрації Клубу.
   • В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до чинних Правил, сповістивши про це Клієнтів Клубу за допомогою розміщення відповідної інформації на рецепції Клубу.
   • Адміністрація Клубу має право в односторонньому порядку вносити доповнення до комплексу послуг, які входять у Клубні Картки.
   • Змінювати персональних тренерів та тренерів студій у разі їх хвороби, відпустки або звільнення.
   • Надавати Комплекс послуг та додаткові послуги із залученням сторонніх фахівців.
   • Клуб залишає за собою право відмовити в укладенні Договору особі, щодо якої у Клубу є достатні підстави вважати, що оформлення такого Договору може спричинити за собою зниження рівня безпеки та комфорту на території Клубу, а також обмеження прав, свобод та інтересів Членів Клубу.
   • Клуб має право відмовити у відвідуванні клубу Клієнтом Клубу, у якого є заборгованість з оплати додаткових послуг або штрафи.

 

 • Обов’язки клубу:
  • Надавати якісний Комплекс послуг та забезпечити надання додаткових послуг.
  • Вживати своєчасних заходів щодо попередження та регулювання питань, пов’язаних з недостатнім рівнем якості наданих послуг.
  • Своєчасно інформувати Клієнта Клубу про зміни в структурі послуг, що надаються за Договором, та умови їх надання.
  • Забезпечувати робочий стан спортивного, сантехнічного, іншого обладнання та їх відповідність санітарним правилам і нормам.
  • Надавати Клієнту Клубу одну шафу в роздягальні для перевдягання.
 1. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ТРЕНАЖЕРНОЇ ЗАЛИ.
  • Клієнт Клубу повинен дотримуватися техніки безпеки і правила експлуатації тренажерів, використовувати замки безпеки при виконанні вправ зі штангою.
  • Відвідування тренажерної зали можливе тільки у змінному спортивному одязі та спортивному взутті (кросівках), призначених для занять фітнесом. Змінне взуття повинно бути чистим (без піску і бруду на протекторі підошви) і обов’язково закритим. Під час тренувань верхня частина тіла повинна бути закрита, також необхідно користуватись рушником. Заборонено тренуватись у вуличному взутті, без взуття, у тапочках, чешках;
  • Щоб уникнути отримання травм, Клієнт Клубу повинен дотримуватися основних принципів побудови тренування. При необхідності Клієнт Клубу може звернутися за допомогою до інструкторів Клубу.
  • Після виконання вправи, Клієнту Клубу необхідно прибрати за собою спортивне обладнання і предмети особистого користування.
  • Заборонено залишати грифи, гантелі й інші вільні ваги з упором на стіни, дзеркала, та інші конструкції. Необхідно повертати спортивне обладнання в спеціально відведені для цього місця. Клієнти Клубу несуть матеріальну відповідальність за втрату або псування використовуваного обладнання, інвентарю, а також псування майна Клубу.
  • Заборонено пересувати тренажери і кидати інвентар на підлогу, оскільки це веде до псування покриття і підвищує рівень шуму.
  • Для безпеки Клієнта Клубу, вправи з максимальними вагами в тренажерному залі виконувати з інструктором або з досвідченим партнером.
  • Заборонено використання відкритих ємностей для води (у тому числі пластикових стаканів), а також скляних ємностей.
  • Заборонено заходити на територію тренажерної зали з рюкзаком або сумкою.
  • Діти віком до 16 років можуть займатися в Клубі в присутності тренера (Супроводжуючі особи, що приводять дітей і не мають Клубної картки, не допускаються до відвідування Клубу. Зоною очікування для них є зона рецепції Клубу або фітнес-бар Клубу).
  • Діти старше 16 років можуть займатися в Клубі самостійно.
  • Клієнти Клубу несуть матеріальну відповідальність за псування і втрату спортивного інвентарю. У разі поломки спортивного інвентарю, Клієнти Клубу зобов’язані повідомити про це інструктору.
  • Будь-який з тренажерів може бути обмежений для користування в будь-який момент (ремонт, профілактичні роботи). У разі поломки тренажера, Клієнт Клубу повинен повідомити про це черговому інструктору. Самостійне усунення поломок заборонено.
  • Тренування на несправних тренажерах заборонене.
  • Послуги по персональному тренуванню надаються тільки після попередньої оплати/

Додаток № 2

до Публічного Договору

про надання фізкультурно-оздоровчих послуг,

користування матеріально-технічною базою

ФІТНЕС — КЛУБУ «Grand Sport».

 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ФІТНЕС — КЛУБУ «Grand Sport». 

 1. ПОПЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД

1.1. Перед початком занять Клієнтам рекомендується пройти медичне обстеження. При регулярних заняттях у Клубі можливо загострення хронічних захворювань. Бажано, при різних захворюваннях, проводити тренування під контролем Тренера за індивідуальною програмою. Обов’язкове періодичне медичне обстеження, яке допоможе Вам попередити появу будь якого ускладнення.

 1. ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

2.1. Перед початком занять Клієнтам рекомендується пройти добровільне медичне страхування, яке забезпечить організацію і фінансування медичної допомоги, а також медичних, діагностичних і консультаційних послуг у разі травмування під час тренування.

 1. РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ДОСТАТНЄ ХАРЧУВАННЯ

3.1. Якщо Ви харчувалися більше ніж за чотири години до тренування, то можливе настання гіпоглікемії (низький рівень глюкози у крові), що може спричинити запаморочення. Якщо, Ви не встигли поїсти, і все одно бажаєте тренуватися, радимо випити склянку (200-250мл) солодкого чаю (кави), або солодкий сік перед та протягом заняття (ще 200-250мл).

 1. СПОРТИВНИЙОДЯГ ТА СПОРТИВНЕ ВЗУТТЯ

4.1. Спортивний одяг повинен бути зручний та не перешкоджати виконанню повно амплітудних присідань та нахилів. Спортивне взуття повинно бути відповідного розміру, з гумовою підошвою, краще зі шнурками та з невеликими підборами або без них.  Спортивне взуття має відповідати характеристикам та видам виконуваних Клієнтом фізичних вправ. Слід підтримувати спортивний одяг та спортивне взуття чистим як з вимог власної гігієни, так і з поваги до людей, які вас оточують.

 1. ЗАГАЛЬНА І СПЕЦІАЛЬНА РОЗМИНКА

5.1. Перед кожним тренуванням необхідна розминка. Загальна розминка включає мобілізацію серцево-судинної системи та системи дихання на спеціальних тренажерах, різні махи, нахили та інше, які розігріють та збільшать еластичність м‘язової і сухожильної тканини, а також підготують організм до подальшої роботи.
Спеціальна розминка виконується перед кожною вправою в 1-2 підходи з вагою, що становить приблизно 50%-70% від Вашої робочої ваги в даній вправі.

 1. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ВПРАВ

6.1. Перед початком роботи із штангами, гантелями, на тренажерах, лавах переконатися в надійній фіксації замків, регулюючих і страхуючих фіксаторів і інших пристосувань. При виявленні несправностей, механічних пошкоджень на тренажерах і пристосуваннях, слід негайно доповісти представнику Виконавця, не намагаючись усунути поломку самостійно.

6.2. Виконання будь-якої нової вправи обов’язково починайте з ваги, яка дозволить Вам зробити не менше 20 повторень у підході. Не поспішайте збільшувати робочу вагу. Обов’язково звертайтесь до Тренера з метою контролю за правильністю техніки виконання вправи. При освоєнні нових вправ, через не побудовану між-м’язову та внутрішньо-м’язову координацію, можуть трапитися травми, перед усім пошкодження м’язів, зв’язок та сухожилля.

6.3 Виконувати вправи з максимальним навантаженням тільки під наглядом Тренера, або партнера. До таких відносяться: присідання зі штангою, жим штанги або гантелей лежачи, жим штанги стоячи або сидячи. Виконувати страховку повинен досвідчений, вміючий правильно страхувати партнер, або Тренер.

6.4. При роботі на тренажерах не дозволяється безконтрольно, різко відпускати ручки, тяги, блоки.

6.5. Особливу увагу необхідно звернути при роботі на наступному обладнані: Лави для горизонтального жиму штанги лежачи, для жиму штанги лежачи під кутом вниз, для жиму штанги лежачи під кутом в гору: робота на лавах з вагою близькими до 80% від повторного максимуму виконуються зі страховкою. Вертикальна та горизонтальна тяга блоку сидячи, перед початком роботи перевірити: стан тросу, стан затискачів для тросів, надійне кріплення тягових рукояток. Стійка для присідань зі штангою: присідання виконується над страхувальними підставками.

6.6. Після завершення занять із штангами, гантелями та іншими спортивним спорядженням, необхідно повернути їх на спеціальні місця згідно встановленого порядку. Забороняється після завершення занять залишати будь-яке знаряддя та предмети на підлозі, тренажерах, підвіконнях. Розбираючи штангу, яка стоїть на стійках, знімайте диски поперемінно (один диск з одного боку, потім, один диск з іншого боку). При виконанні вправ з штангою користуйтесь замками. Після завершення роботи з штангою або тренажерами, зніміть з них всі диски і покладіть їх у відведені місця.

 1. ДОТРИМАННЯ ОСНОВНИХ МЕТОДИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ПІД ЧАС ТРЕНУВАННЯ

7.1. Під час тренувань дотримуйтесь правильної індивідуальної методики. Основним принципом тренувальних занять є послідовність і поступовість нарощування навантажень. Невірний підбір вправ, без урахування власного стану здоров’я, або дуже поспішний допуск до відновлення занять після перенесеного захворювання або травми – вірний шлях до втрати здоров’я.

 

 

Перейти до панелі інструментів